Slikovna mapa. Tekstualni linkovi raspolozivi na dnu strane.
 

Sarajevo, 12. februar 2005. godine

 

Izlaganje Srđana Dizdarevića, predsjednika Helsinškog komiteta
za ljudska prava u BiH na Svečanoj akademiji
posvećenoj Desetogodišnjici Helsinškog komiteta

 

Poštovane dame i gospodo, dragi prijatelji, ekselencije,

Prije tačno deset godina, u jednom od prostora Narodnog pozorišta, okupilo se 55 osnivača Heslinškog komiteta i donijelo odluku o osnivanju prve nevladine organizacije u našoj zemlji čiji je cilj zaštita i promocija ljudskih prava i sloboda. Ovu odluku smo donijeli u opsjednutom Sarajevu vođeni uvjerenjem da će jedna takva organizacija koja okuplja građane biti itekako potrebna Bosni i Hercegovini na putu liječenja ratnih rana i uspostave jednog demokratskog društva u kome svaki pojedinac treba da uživa sva prava predviđena međunarodnim konvencijama.

U proteklom desetljeću nastojali smo da građanima Bosne i Hercegovine, neovisno od njihove nacionalne, vjerske, političke, polne pripadnosti, pružimo zaštitu i podršku oslanjajući se isključivo na međunarodne standarde koje je Bosna i Hercegovina prihvatila obavezavši se da će ih poštovati. Reagovali smo na, na žalost, brojne pojave kršenja ljudskih prava i nastojali da pomognemo vlasti ove zemlje da izvršavaju svoje obaveze i učine toliko potreban iskorak kako bi i ovdje postale dominantne vrijednosti koje je civilizovani svijet već odavno prigrlio.

Sve vrijeme bili smo vođeni kriterijem nepristrasnosti i objektivnosti.

Oko 33000 građana BiH je do sada zatražilo i dobilo pomoć Helsinškog komiteta. Organizovali smo osam Škola ljudskih prava za mlade, na desetine seminara, okruglih stolova, javnih rasprava sve u namjeri da unaprijedimo stanje ljudskih prava i osposobimo građane da se bore za svoja prava. Helsinški komitet je postao prepoznatljiv po odlučnosti da žigoše pojave nasrtaja na ljudska prava i po spremnosti da bez kalkulacija imenuje negativne pojave i njihove aktere.

Naša svakodnevnica je ispunjena susretima sa patnjom i nepravdom, sa ljudima čije je dostojanstvo poljuljano samovoljom i bezakonjem ali i zadovoljstvom što smo u prilici da ljudima vratimo vjeru i nadu da su pravda i pravičnost dokučivi.

Mi u Helsinškom komitetu, bez ikakve pretencioznosti, možemo da kažemo da je vrijedilo ući u ovu avanturu i da su se uloženi trud i energija isplatili.

Dame i gospodo,

Mi sada ulazimo u zrele godine i pred nama je prije svega izazov da doprinesemo približavanju Bosne i Hercegovine evropskoj uniji. Mi ćemo naglasak aktivnosti upravo usmjeriti na ostvarivanje onih pretpostavki koje će omogućiti da naša zemlja, u segmentu ljudskih prava, zadovolji kriterije ove respektabilne evropske integracije u kojoj nam je mjesto. No naš prevashodni cilj da je učinimo život svojih sugrađana boljim i sretnijim.

Na pragu smo usvajanja Strategije naše organizacije za naredni srednjoročni period i tu smo težište stavili na snaženje vladavine prava, poštivanje međunarodnih standarda, edukaciju i informisanje o ljudskim pravima te na pružanje posebne zaštite ranjivim kategorijama građana, djeci, ženama, žrtvama trgovine ljudima, porodicama nestalih, osobama sa onesposobljenjem, žrtvama porodičnog nasilja, ratnim i civilnim žrtvama rata, starijim osobama i penzionerima, seksualnim manjinama, pripadnicima nacionalnih i vjerskih manjina.

Naše su namjere da budemo prisutniji među mladima, u sredinama van najvećih gradova, da mobilišemo medije za još angažovaniji odnos prema ljudskim pravima, da proširimo pravnu pomoć i učinimo je još učinkovitijom.

Dame i gospodo,

Ovo je prilika da se najiskrenije zahvalim svim onim koji su u dosadašnjem periodu učestvovali u radu Helsinškom komiteta i onim koji su nas u tome podržavali. Posebno se zahvaljujem osnivačima Helsinškog komieta koji su imali i viziju i hrabrost da podrže osnivanje naše organizacije. Zahvaljujem se svim članovima Helsinškog komiteta, svim aktivistima nevladinih organizacija koji su na sebi svojstven način doprinosili zaštiti ljudskih prava i sloboda. Zahvaljujem se onim predstavnicima vlasti koji su ispoljili otvorenost za naše sugestije i prijedloge i spremnost za dijalog. Zahvalan sam nastavnicima i profesorima i svim onim koji su pomogli informisanju i edukaciji građana o ljudskim pravima i načinima njihove zaštite. Konačno, zahvaljujem se svima koji su nam pomogli da održimo ovu današnju Svečanu akademiju, a posebno osoblju i direktoru Narodnog pozorišta.

Svim prisutnim se zahvaljujem što danas s` nama dijelite radost desetog rođendana.

Glavna strana | O nama | Faxletter | Saopstenja i publikacije | Kontakt tabla
|
Drugi o nama | Tekuci projekti | Najava projekata | Podrzite nas | Ankete |
Pridruzite se