Slikovna mapa. Tekstualni linkovi raspolozivi na dnu strane.
 

HELSINSKI KOMITET ZA LJUDSKA PRAVA
U BOSNI I HERCEGOVINI

ne mozete se igrati vlastitom buducnoscu Helsinski komitet za ljudska prava u Bosni i Hercegovini osnovan je 11. februara 1995 godine. Komitet je nezavisno, nevladino i neprofitno udruzenje gradjana ciji je cilj promovisanje i zastita ljudskih prava u Bosni i Hercegovini.

U ostvarivanju svog cilja, Komitet se posebno angazuje na:
 • promovisanju ljudskih prava;
 • sistematskom pracenju stanja ljudskih prava u BiH;
 • reagovanju na pojave krsenja ljudskih prava;
 • pruzanju profesionalne pravne pomoci gradjanima cija su prava ugrozena;
 • upucivanju sugestija i prijedloga zakonodavnim tijelima kako bi novi i postojeci zakoni bili uskladjeni sa medjunarodnim standardima na polju ljudskih prava;
 • objavljivanju redovnih i povremenih izvjestaja i publikacija koje se odnose na ljudska prava;
 • medijatizaciji problematike ljudskih prava;
 • organizovanje javnih debata na temu ljudskih prava;
 • sticanju uvida i objavljivanju izvjestaja o polozaju nacionalnih i vjerskih manjina, o stanju u zatvorima, o funkcionisanju pravosudja i policije, o slobodi medija i o pojavama diseminacije mrznje putem javnih glasila;
 • pracenju stanja u oblasti informisanja, slobode izrazavanja i slobode medija kao i sistematsko pracenje pojava jezika mrznje u sredstvima informisanja u BiH;
 • unaprijedjenju kontakata i saradnje sa srodnim organizacijama u svijetu, posebno sa nacionalnim helsinskim komitetima i Medjunarodnom helsinskom federacijom, kao i ukljucivanju Helsinskog komiteta u aktivnosti na zastiti ljudskih prava van BiH;

CIanstvo u Komitetu, pored njegovih osnivaca, moze steci svako ko prihvata Statut i izrazi zelju da radi na ostvarivanju ciljeva Helsinskog komiteta.

Organi Komiteta su: Skupstina, kao najvisi organ odlucivanja, Upravni odbor i predsjednik.

Helsinski komiteti, koji trenutno djeluju u 44 zemlje, temelje svoju aktivnost na Zavrsnom dokumentu usvojenom na Samitu Konferencije o evropskoj bezbjednosti i saradnji koji je odrzan u Helsinkiju 1975
. godine, kao i na dokumentima koji su nakon njega usvojeni. Svojedobno, Helsinski Zavrsni dokument je bio jedini politicki i moralno obavezujuci akt koji je nastojao povezati mir i bezbjednost sa postovanjem ljudskih prava. KEBS, koji ce 1994. godine prerasti u Organizaciju o evropskoj bezbjednosti i saradnji, imao je u vrijeme Helsinskog samita 35 zemalja clanica (sve evropske zemlje sem Albanije), Kanadu i SAD - danas broji 53 clanice. Clanstvo tzv. SR Jugoslavije je suspendovano.

Radi obezbjedjivanja strukture kroz koju bi se nezavisni helsinski komiteti mogli medjusobno podrzavati i jacati pokret za ljudska prava, l982
. godine osnovana je Medjunarodna helsinska federacija. Medjunarodna helsinska federacija odrzava kontakte sa pojedinicima i grupama koje se angazuju na pitanjima ljudskih prava tamo gdje ne postoje helsinski komiteti. Federacija se bavi i prikupljanjem informacija i dokumenata o stanju ljudskih prava u drzavama clanicama KEBS. Te informacije ona dostavlja vladama, medjunarodnim organizacijama, stampi i siroj javnosti.

Na redovnoj godisnjoj skupstini Medjunarodne helsinske federacije odrzanoj u glavnom gradu Litvanije Vilnusu, 17. novembra 1996
. godine, Helsinski komitet za ljudska prava u BiH je primljen u punopravno clanstvo ove organizacije.

Helsinski komitet za ljudska prava u BiH je jedan od dobitnika Nagrade za prava covjeka "Sloboda - Jednakost- Bratstvo” Francuske Republike za 1996
. godinu, koju je licno urucio Predsjednik Republike Francuske Zak Sirak.

HELSINSKI ZAVRSNI AKT

Poglavlje VII

Postovanje ljudskih prava i osnovnih sloboda ukljucujuci slobodu misljenja, savjesti i uvjerenja
Zemlje ucesnice ce postovati ljudska prava i osnovne slobode, ukljucujuci slobodu misljenja, savjesti, religije i uvjerenja za sve bez obzira na rasu, pol, jezik ili religiju.
One ce promovisati i ohrabrivati stvarno ostvarivanje gradjanskih, politickih, ekonomskih, socijalnih, kulturnih i drugih prava i sloboda sto skupa proistice iz inherentnog dostojanstva ljudskog bica i koja su presudna za njegov slobodan i potpun razvitak.
U ovom okviru, zemlje ucesnice ce priznati i postovati slobodu pojedinca na privatnu i javnu vjeroispovjest, na vjeru i uvjerenje u skladu sa onim sto mu diktira njegova licna savjest.
Zemlje ucesnice na cijim teritorijama zive nacionalne manjine ce postovati prava na jednakost pred zakonom lica koja pripadaju tim manjinama; omogucice im puno pravo na uzivanje ljudskih prava i osnovnih sloboda i na taj nacin ce zastititi njihova legitimna nastojanja u ovoj oblasti.
Zemlje ucesnice prihvataju univerzalni znacaj ljudskih prava i osnovnih sloboda cije je postovanje osnovni faktor mira, pravde i blagostanja neophodnih za obezbjedivanje razvoja prijateljskih odnosa i saradnje medju njima i medju svim zemljama.
One ce kontinuirano postovati ova prava i slobode u njihovim medjusobnim odnosima i istrajavace, svaka za sebe i zajedno sa drugim zemljama, kao i u saradnji sa Ujedinjenim Nacijama, na njihovom promovisanju i stvarnom postovanju.
One potvrdjuju pravo pojedinca da poznaje svoja prava i obaveze u ovoj oblasti i da djeluju u skladu s tim.
Na polju ljudskih prava i osnovnih sloboda, zemlje ucesnice ce postupati u skladu sa ciljevima i principima Povelje Ujedinjenih Nacija i Univerzalne Deklaracije o ljudskim pravima. One ce, takodjer, ispuniti svoje obaveze koje proisticu iz medjunarodnih deklaracija i sporazuma u ovoj oblasti, ukljucujuci Medjunarodnu Konvenciju o ljudskim pravima.

O nama

Predsjednik: Srdjan Dizdarevic

Upravni odbor:
Živica Abadžić
Sinan Alić
Srđan Dizdarević
Željko Ivanković
Jasmina Ivošević
Kenan Keserović
Senka Nozica

Generalni sekretar: Zivica Abadzic

Adresa: Ante Fijamenga 14b
  Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Tel/Fax: ++ 387 33 66 08 09
Tel/Fax: ++ 387 33 66 08 11
E-mail:
info@bh-hchr.org

Glavna strana | O nama | Faxletter | Saopstenja i publikacije | Kontakt tabla
|
Drugi o nama | Tekuci projekti | Najava projekata | Podrzite nas | Ankete |
Pridruzite se