Slikovna mapa. Tekstualni linkovi raspolozivi na dnu strane.
 

Br: 04-03/2005

Sarajevo, 03. mart 2005. godine

 SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
Neprihvatljiv Zakon o dopunama Zakona o izvršnom postupku RS

Narodna skupština Republike Srpske donijela je 28. februara ove godine Zakon o dopunama Zakona o izvršnom postupku čime je privremeno odložila provođenje sudskih presuda na osnovu materijalne i nematerijalne štete nastale u periodu od 1992. do 1996. godine.

Ovim Zakonom, po mišljenju Helsinškog komiteta za ljudska prava u BiH, zadat je ozbiljan udarac vladavini prava i uspostavi pravne države. Poštovanje donesenih sudskih presuda od strane izvršne i zakonodavne vlasti predstavlja temelj funkcionisanja pravne države kao što i podjela na tri nezavisne vlasti, sudsku, zakonodavnu i izvršnu, predstavlja osnovu svakog demokratskog poretka.

Ovim Zakonom, Narodna skupština RS je prekršila Evropsku konvenciju o ljudskim pravima i slobodama koja ima prednost nad svim domaćim zakonima te je ovaj Zakon  protivustavan.

Pored već navedenog, ovim se Zakonom ozbiljno dovodi u pitanje ravnopravnost građana, pravo na privatnu svoju, a Zakon ima retroaktivno dejstvo što je takođe u suprotnosti sa međunarodnim standardima i Ustavom BiH.

Izražavam uvjerenje da je usvajanjem ovog Zakona dodatno otežan proces približavanja BiH Evropskoj uniji, te da će on naići na neodobravanje nadležnih međunarodnih instanci kao i međunarodnih nevladinih organizacija iz oblasti ljudskih prava.

Srđan Dizdarević
Predsjednik HK u BiH

Glavna strana | O nama | Faxletter | Saopstenja i publikacije | Kontakt tabla
|
Drugi o nama | Tekuci projekti | Najava projekata | Podrzite nas | Ankete |
Pridruzite se