Slikovna mapa. Tekstualni linkovi raspolozivi na dnu strane.
 

Izvjestaji

IZVJESTAJ O STANJU LJUDSKIH PRAVA U BOSNI I HERCEGOVINI (analiza za period jan. – dec. 2004.)

PROGRAM RADA HELSINSKOG KOMITETA ZA LJUDSKA PRAVA U BOSNI I HERCEGOVINI ZA 2004. GODINU

IZVJEŠTAJ O STANJU LJUDSKIH PRAVA U BOSNI I HERCEGOVINI (analiza za period januar - decembar 2003.)

ZVJEŠTAJ O AKTIVNOSTIMA HELSINŠKOG KOMITETA ZA LJUDSKA PRAVA U BIH U 2003. GODINI

IZVJEŠTAJ O AKTIVNOSTIMA HK NA PRUZANJU BESPLATNE PRAVNE POMOCI GRADJANIMA

 

Broj: 27-12/02
IZVJESTAJ O STANJU LJUDSKIH PRAVA U BOSNI I HERCEGOVINI
(Analiza za period januar - decembar 2002.)

Broj: 30-01/02
IZVJESTAJ O AKTIVNOSTIMA STRUCNE SLUZBE HELSINSKOG KOMITETA ZA LJUDSKA PRAVA U BIH NA PRUZANJU BESPLATNE PRAVNE POMOCI GRADJANIMA
(januar - decembar 2001.)

Broj: 23-01/02
IZVJESTAJ O AKTIVNOSTIMA HELSINSKOG KOMITETA ZA LJUDSKA PRAVA U BIH
(januar - decembar 2001.)

Broj: 07-01/02
STANJE MEDIJA U BOSNI I HERCEGOVINI IZ ASPEKTA LJUDSKIH PRAVA
(januar - decembar 2001.)

Broj: 01-01/02
IZVJESTAJ O STANJU U KAZNENO POPRAVNIM USTANOVAMA U BIH
(decembar 2001.)

Broj: 33-12/01
IZVJESTAJ O STANJU ZENSKIH LJUDSKIH PRAVA U BOSNI I HERCEGOVINI (januar - decembar 2001.)

Broj: 13-12/01
ANALIZA STANJA LJUDSKIH PRAVA U BOSNI I HERCEGOVINI
(Monitoring za period 1. januar - 1. decembar 2001.)

Broj: 17-06/01
ANALIZA STANJA LJUDSKIH PRAVA U BOSNI I HERCEGOVINI

(Monitoring za period januar - juni 2001.)

Broj: 25-01/01
IZVJESTAJ O STANJU LJUDSKIH PRAVA U BIH

(januar - decembar 2000.)

Broj: 29-01/01
STANJE MEDIJA IZ ASPEKTA LJUDSKIH PRAVA

(januar - decembar 2000.)

Broj: 26-01/01
IZVJESTAJ O AKTIVNOSTIMA HELSINSKOG KOMITETA
ZA LJUDSKA PRAVA U BIH

(januar - decembar 2000.)

Broj: 40-12/98
IZVJESTAJ O AKTIVNOSTIMA HELSINSKOG KOMITETA ZA LJUDSKA PRAVA U BIH U 1999. GODINI

Broj: 36-12/98
IZVJESTAJ O AKTIVNOSTIMA HELSINSKOG KOMITETA ZA LJUDSKA PRAVA U BIH NA PRUZANJU PRAVNE POMOCI GRADJANIMA U 1999. GODINI

Broj: 35-12/99
POLOZAJ MEDIJA U BIH U KONTEKSTU LJUDSKIH PRAVA (januar - decembar 1999.)

Broj: 34-12/99
IZVJESTAJ O STANJU LJUDSKIH PRAVA U BIH (januar - decembar 1999.)

Broj: 31-12/98
IZVJESTAJ O AKTIVNOSTIMA HELSINSKOG KOMITETA ZA LJUDSKA PRAVA U BIH U 1998. GODINI

Broj:15-12/98
IZVJESTAJ O STANJU LJUDSKIH PRAVA U BIH (januar - decembar 1998.)

Broj:10-07/98
IZVJESTAJ O STANJU LJUDSKIH PRAVA U BIH I IZVJESTAJ O AKTIVNOSTIMA HELSINSKOG KOMITETA ZA LJUDSKA PRAVA U BOSNI I HERCEGOVINI (I-VI 1998.)

Broj:20-01/97
IZVJESTAJ O AKTIVNOSTIMA HELSINSKOG KOMITETA ZA LJUDSKA PRAVA U BOSNI I HERCEGOVINI U 1996.

Broj: 19-01/97
STANJE LJUDSKIH PRAVA U BOSNI I HERCEGOVINI u 1996. godini

Broj: 14-01/98
IZVJESTAJ O STANJU LJUDSKIH PRAVA U BOSNI I HERCEGOVINI
januar - decembar 1997 godine

Broj: 19-01/98
IZVJESTAJ O AKTIVNOSTIMA HELSINSKOG KOMITETA ZA LJUDSKA PRAVA U BiH u 1997. godini


Publikacije

BOSNA I HERCEGOVINA: OD OVISNOSTI DO SAMOODRŽIVOSTI"
"Ovo izdanje nastavak je razmisljanja o stanju u i oko Bosne i Hercegovine, o (ne)predjenom putu nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma, o naučenim ili nenaučenim lekcijama u procesu tranzicije, o potrebnim, neizostavnim i mogućim usmjerenjima ka samodovoljnoj, demokratskoj i u Evropi integrisanoj Bosni i Hercegovini ..."
Autori: Svebor Dizdarevic, prof. Gajo Sekulic, dr Zarko Papic, Srdjan Dizdarevic, prof Dragoljub Stojanov, Christophe Solioz
Urednici: Christophe Solioz i Svebor Dizdarevic

"HELSINSKI KOMITET ZA LJUDSKA PRAVA U BOSNI I HERCEGOVINI U 2001. GODINI – DOKUMENTI"
Kao i prethodnih godina, Helsinski komitet za ljudska prava u Bosni i Hercegovini objavljuje publikaciju u kojoj su sadrzani svi izvjestaji i analize koje je Helsinski komitet publikovao tokom 2001. godine.
Publikacija sadrzi i jedan broj javnih saopstenja, apela, otvorenih pisama, kao i cjelovit pregled aktivnosti Helsinskog komiteta tokom 2001. godine.

Prirucnik za novinare
U namjeri da bosansko-hercegovackim novinarima omogucimo uvid u sve relevantne tekstove koji se primjenjuju u Bosni i Hercegovini, a odnose se na medije, slobodu izrazavanja, kao i informacije o mogucnostima zastite njihovih prava, Komitet je publikovao, 20. jula 2001. godine “Prirucnik za novinare”. Prirucnik je distribuiran svim novinarskim udruzenjima u Bosni i Hercegovini, te individualno – novinarima koji nisu clanovi nekog od postojecih udruzenja.

Helsinski komitet za ljudska prava u Bosni i Hercegovini u 2000 godini – Dokumenti
Publikacija “Helsinski komitet za ljudska prava u Bosni i Hercegovini u 2000 godini – Dokumenti” predstavlja zbirku svih izvjestaja, pisama, saopstenja koje je Helsinski komitet objelodanio tokom 2000.-te godine. Namijenjena je svim onim koji pokazuju interesovanje za rad Helsinskog komiteta i stanje ljudskih prava u Bosni i Hercegovini.

"Rječnik pojmova iz oblasti ljudskih prava (dopunjeno izdanje), autor Delila Dizdarevic
Ovo izdanje Rječnika pojmova iz oblasti ljudskih prava dopunjeno je u odnosu na prethodno terminima na arapskom jeziku. Riječnik je namijenjen aktivistima u organizacijama za ljudska prava i profesionalcima kojima je ova problematika bliska. Ovaj Rječnik treba da pomogne razumijevanju literature o ljudskim pravima na francuskom, engleskom odnosno arapskom jeziku, ali i adekvatno prenošenje tekstova sa bosanskog/srpskog/hrvatskog na engleski, francuski i arapski jezik.
Cijena ove knjige je 30,00 KM / DEM.

"Pet godina Helsinskog komiteta za ljudska prava u Bosni i Hercegovini (englesko izdanje)
U želji da svoj rad i aktivnosti učini dostupnim ne samo zainteresovanima u Bosni i Hercegovini, već i šire, Helsinški komitet za ljudska prava u BiH je publikovao i englesko izdanje knjige “Pet godina Helsinškog komiteta za ljudska prava u BiH” sa namjerom da omogući svim zainteresovanim da na jednom mjestu pronađu sve ono što ih interesuje o aktivnostima Helsinškog komiteta za ljudska prava u BiH za period 1995. – 2000. godina.

"Pet godina Helsinskog komiteta za ljudska prava u Bosni i Hercegovini"
Obiljezavajuci pet godina od osnivanja, Helsinski komitet za ljudska prava u Bosni i Hercegovini je 11. februara 2000. godine promovisao knjigu u kojoj su sabrani svi dokumenti (izvjestaji, saopstenja, otvorena pisma, informacije, itd...), kao i pobrojane aktivnosti koje je ovaj Komitet preduzimao od dana osnivanja, 11. februara 1995. godine, pa do kraja 1999. godine. Ovom knjigom smo zeljeli omoguciti svim zainteresovanim da na jednom mjestu pronadju sve ono sto ih interesuje o Helsinskom komitetu za ljudska prava u BiH, kao i o njegovim aktivnostima za period 1995.-2000. godina.

"Rijecnik pojmova iz oblasti ljudskih prava" autor Delila Dizdarevic
Ovaj Rijecnik je namijenjen aktivistima u organizacijama za ljudska prava i profesionalcima kojima je bliska ova problematika. Cilj izdavanja ovog Rijecnika je da se omoguci sto potpunije razumijevanje literature o ljudskim pravima na francuskom, odnosno engleskom jeziku, ali i adekvatno prenosenje tekstova sa bosanskog / srpskog / hrvatskog na engleski i francuski jezik.
Cijena ove knjige je 25,00 KM / DEM.

"Medjunarodna ljudska prava"
autor Jack Donnelly

Helsinski komitet za ljudska prava u BiH je preveo dopunjeno izdanje knjige “Medjunarodna ljudska prava” autora Jack-a Donnelly-a, koja govori o medjunarodnim odnosima u oblasti ljudskih prava od kraja drugog svjetskog rata, odnosno o nacinima na koje se drzave i drugi medjunarodni akteri odnose prema ljudskim pravima. Cijenimo je kao vrlo vrijedno stivo za sve one koji zele saznati nesto vise o ovoj problematici.
Cijena ove knjige je 20,00 KM / DEM.

Album ljudskih prava "Sta ti drzava smije ili ne smije uciniti"
U Sarajevu je, 18. septembra 1998. godine, u prisustvu velikog broja zvanica, u Kuci ljudskih prava promovirana brosura “Album ljudskih prava” u izdanju Helsinskog komiteta za ljudska prava u BiH. Brosura je stampana u 5.000 primjeraka, a namijenjena je edukaciji mladih ljudi, prvenstveno ucenika u osnovnim i srednjim skolama na prostoru cijele Bosne i Hercegovine, o tome koja su to osnovna ljudska prava i iz cega se sastoje. Tom prilikom promotor profesorica Vera Rakic, izmedju ostalog, je rekla:
…“Definicije o ljudskim pravima su u ovom “Albumu” tako pojednostavljene da ih svaki pa i manje obrazovan covjek moze razumjeti. Vec prepoznatljiv bosanski jezik kojim se, u ovom djelu, sluzi gospodin Fetahagic je dosao do punog izrazaja. Takodjer, jezgrovitost i slikovitost stila kao i adekvatna ilustracija uz tekst dokazuju da se i suhoparni pravnicki izrazi mogu pojednostaviti i uciniti razumljivim svim ljudima. Tekst prati i dopunjuje svjeza, jasna i oku privlacna ilustracija Jelene Vranic. Likovi dati u svim situacijama o kojima govori tekst su tako toplo i ljudski naslikani da i “covjek sa manama” ne djeluje antipaticno. U “Albumu” nema nista sto ne znaci ljudsko razumijevanje, dobrotu, humanost i opravdanost predlozenih definicija.”…

"Medjunarodni dokumenti iz oblasti ljudskih prava" ( prvi i drugi dio )
Helsinski komitet za ljudska prava u Bosni i Hercegovini izdavanjem ove dvije knjige poceo je sa objavljivanjem najvaznijih medjunarodnopravnih dokumenata iz oblasti ljudskih prava.
Ovim izdanjem obuhvacena su 22 instrumenta medjunarodnog prava koji su sadrzani u Vasingtonskom i Dejtonskom dokumentu.

"Sta je pravedno sudjenje ?" ( osnovni prirucnik pravnih standarda i prakse )
Nastavljajuci sa publikovanjem medjunarodnih izvora o ljudskim pravima, kao stalnim oblikom svog rada na promociji ljudskih prava, Helsinski komitet za ljudska prava Bosne i Hercegovine, nakon izdanja zbirke medjunarodnih dokumenata koji cine sastavni dio Ustava Bosne i Hercegovine i Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, ovaj put nudi prirucnik pod nazivom "Sta je pravedno sudjenje?".

"Zastita ljudskih prava" ( Izvodi iz Ustava Bosne i Hercegovine i Federacije BiH )
Zeleci da sto sirem krugu gradjana omoguci upoznavanje sa dejtonskim i vasingtonskim ustavom, kao generalnim pravnim okvirima za zastitu ljudskih prava u drzavi BiH i Federaciji BiH, Helsinski komitet za ljudska prava u BiH publikuje izvode iz ovih ustava i to onih dijelova koji se odnose na ljudska prava.

"Ljudska prava i policija"
Vjerovatno da u savremenim drzavama ne postoji institucija drzavne vlasti koja raspolaze tako mocnim i efikasnim sredstvima za zastitu, ali i nasilje nad ljudskim pravima, kao sto je policija. Upravo zbog toga moderne, demokratske drzave, uporedo sa jacanjem i razvojem efikasnih, dobro obucenih i opremljenih policijskih snaga, rade, kako na podizanju svijesti pripadnika policije o tome da se moc kojom ona raspolaze moze koristiti samo u skladu sa Ustavom i Zakonom, tako i na razvoju institucija sistema koje ce ostvarivati punu kontrolu nad zakonitoscu rada policije.

"Prirucnik za nevladine organizacije iz oblasti ljudskih prava"
Prirucnik za nevladine organizacije iz oblasti ljudskih prava cini zbirka tekstova koje je pripremila Medjunarodna helsinska federacija.

Saopstenja i publikacije
 
Saopstenja

 

OTVORENO PISMO DRAGANU ĆOVIĆU, članu Predsjedništva BiH

 

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
Neprihvatljiv Zakon o dopunama Zakona o izvršnom postupku RS

 

Priznanja osnivačima Helsinškog komiteta

 

Izlaganje Srđana Dizdarevića, predsjednika Helsinškog komiteta za ljudska prava u BiH na Svečanoj akademiji posvećenoj Desetogodišnjici Helsinškog komiteta

Izlaganje Srđana Dizdarevića na Redovnoj godišnjoj
izbornoj skupštini Helsinškog komiteta za ljudska prava u BiH

Saopštenje 9 NVO
- O pojavama oživljavanja neofašizma

 

SAOPSTENJE ZA JAVNOST
Dječija prava među najugroženijim ljudskim pravima

 

Srdjan Dizdarević novi potpredsjednik
Međunarodne helsinške federacije

SAOPŠTENJE MREŽE KUĆA LJUDSKIH PRAVA
Potrebno je pružiti jaču međunarodnu podršku i zaštitu braniteljima ljudskih prava

SAOPSTENJE ZA JAVNOST
Popis stanovnistva: Da ili ne?

SAOPSTENJE ZA JAVNOST
LOKALNI IZBORI 2004 - Fer i demokratski uz mali odaziv birača

SAOPSTENJE ZA JAVNOST
Kampanja u znaku vjerskih lidera

GODISNJA SKUPSTINA HELSINSKOG KOMITETA  ZA LJUDSKA PRAVA U BIH (Sarajevo, 28.04.04.) IZLAGANJE SRDJANA DIZDAREVICA

FADILU BANJANOVIĆU POVELJA HELSINŠKOG KOMITETA

ČLANOVI ODBORA ZA OBILJEŽAVANJE 10. – TE GODIŠNJICE HELSINŠKOG KOMITETA ZA LJUDSKA PRAVA U BIH

SAOPSTENJE ZA JAVNOST
Vojne t rupe BiH - ne u Irak 

SRDJAN DIZDAREVIC
BOSNA I HERCEGOVINA NEDOVRSIVA DRZAVA

Broj: 10-03/04
PISMO HELSINSKOM ODBORU ZA LJUDSKA PRAVA U SRBIJI

Broj: 09-03/04
SAOPSTENJE ZA JAVNOST
Napadi na vjerske objekte

PISMO PREDSJEDNIKU REPUBLIKE SRPSKE
GOSP. DRAGANU ČAVIĆU

JAVNI POZIV 
ZA DODJELU POVELJE HELSINŠKOG KOMITETA ZA LJUDSKA PRAVA U BIH

KONKURS 
ZA RADNO MJESTO PRAVNIKA U STRUCNOJ SLUZBI

Broj: 45-10/03
PISMO CLANOVIMA PREDSJEDNISTVA BiH

Broj: 43-10/03
PISMO VISOKOM PREDSTAVNIKU PADDY ASHDOWN-u

Broj: 27-10/03
SAOPSTENJE ZA JAVNOST
Poziv Parlamentu FBiH da preispita svoju Odluku u povodu izmjena Zakona o Federalnoj radioteleviziji

Broj: 22-09/03
SAOPSTENJE ZA JAVNOST
Manjinama omoguciti ucesce u vlasti

Broj: 32-06/03
MULTIETICNOST I MULTIRELIGIOZNOST NA UDARU

Broj: 09-06/03
PISMO VISOKOM PREDSTAVNIKU PADDY ASHDOWN-u

Broj: 14-05/03
SAOPSTENJE ZA JAVNOST
Ugovor sa SAD ne treba ratifikovati

Broj: 30-03/03
Zajednicko saopstenje za javnost Helsinskog Komiteta za ljudska prava Bosne i Hercegovine i Helsinskog odbora za ljudska prava Republike Srpske

Broj: 13-12/02
SAOPSTENJE ZA JAVNOST 
Unaprijediti prava lica sa posebnim potrebama

Broj: 09-10/02
SAOPSTENJE ZA JAVNOST 
Potvrdjena ispravnost stavova HK u BiH

Broj: 04-10/02
SAOPSTENJE ZA JAVNOST 
Izbori u BiH 5. oktobra 2002. godine

Broj: 10-10/02
SAOPSTENJE ZA JAVNOST 
Izboru su prilika da zemlja izadje iz krize

Broj: 07-09/02
SAOPSTENJE ZA JAVNOST 
Nedopustivo iskrivljavanje istorije

SAOPSTENJE ZA JAVNOST
Sastanak predsjednika Hrvatske i Jugoslavije s Predsjednistvom BiH

SAOPSTENJE ZA JAVNOST
Uzeti u obzir stajalista elektronskih medija

SKOLA LJUDSKIH PRAVA ZA MLADE - V GENERACIJA

Broj: 03-07/02
SAOPSTENJE ZA JAVNOST 
Apel politickim partijama i medijima

Broj: 17-05/02
SAOPSTENJE ZA JAVNOST 
Zakon o PBS-u

Broj: 20-04/02
SAOPSTENJE ZA JAVNOST 
Redovna godisnja Skupstina Helsinskog komiteta za ljudska prava u BiH

Broj: 09-03/02
SAOPSTENJE ZA JAVNOST 
Kukic nije vise clan Helsinskog komiteta za ljudska prava u BiH

Broj: 15-02/02
UVODNO IZLAGANJE SRDJANA DIZDAREVICA NA VANREDNOJ SJEDNICI SKUPSTINE HK U BIH, ODRZANOJ 15.02.2002.

Broj: 17-02/02
ZAKLJUCCI SA VANREDNE SJEDNICE SKUPSTINE HK U BiH ODRZANE 15. FEBRUARA 2002. GODINE

Broj: 07-02/02
SAOPSTENJE ZA JAVNOST 
POVODOM OGLASAVANJA STRANKE DEMOKRATSKE AKCIJE

Broj: 31-01/02
SAOPSTENJE ZA JAVNOST UPRAVNOG ODBORA HELSINSKOG KOMITETA ZA LJUSKA PRAVA U BIH

Broj: 06-06/02
PISMO GOSP. ANTI JELAVICU

Broj: 23-12/01
PISMO HADZI MUSTAFI ef. CERICU

Izlaganje Srdjana Dizdarevica, predsjednika Helsinskog komiteta za ljudska prava u BiH na Okruglom stolu "Ljudska prava u BiH u svjetlu dogadjaja od 11. septembra" odrzanom 21.11.2001. u Sarajevu

Broj: 03-12/01
SAOPSTENJE ZA JAVNOST
Otkriti istinu o nestalima

PREPORUKE SA OKRUGLOG STOLA
Ljudska prava u Bosni i Hercegovini u svjetlu dogadjaja od 11. septembra 2001. godine

Broj: 03-11/01
SAOPSTENJE ZA JAVNOST
Zastititi prava penzionera

Broj: 01-07/01
USVOJITI IZBORNI ZAKON BiH

Broj: 15-07/01
SAOPSTENJE ZA JAVNOST
RTV Gorazde

Broj: 08-07/01
S. Dizdarevic odbio sastanak sa Jose Cutileirom

Broj: 13-05/01
SAOPSTENJE ZA JAVNOST
Zastititi delozirane

Broj: 11-05/01
SAOPSTENJE ZA JAVNOST

Broj: 07-05/01
SAOPSTENJE ZA JAVNOST
Misija Medjunarodne helsinske federacije na utvrdjivanju cinjenica o povratku izbjeglica u istocnu Bosnu

Broj: 03-05/01
SAOPSTENJE ZA JAVNOST

Broj: 19-04/01
SAOPSTENJE ZA JAVNOST
Nezakonito i neustavno djelovanje HDZ-a

ZAKLJUCCI OKRUGLOG STOLA
"TESKO POMIRENJE"

Vogosca, 14.02.2001.

Broj: 10-02/01
SAOPSTENJE ZA STAMPU
Osuda pritisaka na Nezavisni odbor

Broj: 05-02/01
SAOPSTENJE ZA STAMPU
Vehidu Sehicu povelja Helsinskog komiteta

U SARAJEVU ODRZANA SKOLA
LJUDSKIH PRAVA ZA MLADE

Broj: 11-01/01
SAOPSTENJE ZA JAVNOST
Osuda napada na Zijada Mujkica

Broj: 09-12/00
SAOPSTENJE ZA JAVNOST
Medjunarodni dan ljudskih prava
BiH je jos daleko od svjetskih standarda

Broj: 25-11/00
SAOPSTENJE ZA JAVNOST
Medjunarodna zajednica pomogla nacionalistima

Broj: 09-11/00
SAOPSTENJE ZA JAVNOST
Do sada najbolje organizovani izbori

Broj: 03-11/00
SAOPSTENJE ZA JAVNOST
Do sada najprljavija kampanja

Broj: 22-10/00
SAOPSTENJE ZA JAVNOST
Zloupotreba djece i atak na slobodne izbore

Broj: 08-10/00
PISMO POLITICKIM PARTIJAMA ZASTUPLJENIM U PARLAMENTARNOJ SKUPSTINI BIH
Apel za usvajanje Zakona o slobodnom pristupu informacijama

Broj: 23-09/00
SAOPSTENJE ZA JAVNOST
Na izborima u novembru glasat ce 81,8% biraca

Broj: 24-07/00
SAOPSTENJE ZA JAVNOST
Ucetverostruceni napadi na novinare

Centar za zastitu prava manjina Sarajevo
INFORMACIJA O STANJU I PROBLEMIMA

ROMA U BOSNI I HERCEGOVINI

Broj: 13-06/00
SAOPSTENJE ZA JAVNOST
Pritisci na "Dnevni avaz"

Broj: 11-06/00
SAOPSTENJE ZA JAVNOST
Grub napad na novinarske slobode

Broj: 15-05/00
SAOPSTENJE ZA JAVNOST
Rusija grubo krsi ljudska prava u Ceceniji

Broj: 39-04/00
SAOPSTENJE ZA JAVNOST
Tuca na nacionalistickoj osnovi

Broj: 09-04/00
SAOPSTENJE ZA JAVNOST
Ocjena predizborne kampanje

Broj: 29-02/00
SAOPSTENJE ZA STAMPU
Bombama protiv slobodnih i fer izbora

Broj: 26-12/99
Otvoreno pismo gospodinu Aliji Izetbegovicu

Broj: 30-10/99
Zajednicko pismo Helsinskog komiteta BiH i Helsinskog odbora RS zvanicnicima medjunarodne zajednice i nosiocima najvisih drzavnih funkcija u BiH i oba njena entiteta

Broj: 11-09/99
SAOPSTENJE ZA JAVNOST
"Netransparentnost organa vlasti"

Broj: 08-08/99
SREDSTVIMA JAVNOG INFORMISANJA "Osuda privodjenja Senada Avdica"

Broj: 02-08/99
SAOPSTENJE UCESNIKA KONFERENCIJE "Kako do stabilnosti u jugoistocnoj Evropi" - Tuzla, 9. i 10. juli 1999.

Broj: 01-08/99
PISMO BH ZVANICNICIMA - Depolitizacija policijskih snaga u BiH

Broj: 25-06/99
PISMO ZVANICNICIMA BIH PO PITANJU NESTALIH

Broj: 07-01/99
OTVORENO PISMO
Otvoreno pismo NJ. E. Ambasadoru C. Westendorpu

Broj: 32-09/98
SAOPSTENJE ZA JAVNOST
Izetbegovic duguje objasnjenje javnosti oko djelovanja tajnih sluzbi

Broj: 10-09/98
SAOPSTENJE ZA JAVNOST
Doprinos demokratizaciji

Broj: 08-09/98
SAOPSTENJE ZA STAMPU
Pomak ka demokraticnijim izborima

Broj: 28-07/98
SAOPSTENJE ZA JAVNOST
Marginalizovani zavidovicki romi

Broj: 24-06/98
SAOPSTENJE ZA STAMPU
Gradjanski alternativni parlament

Bosne i Hercegovine

Broj: 14-05/98
SAOPSTENJE ZA JAVNOST
Upucen apel americkom kongresu

Broj: 08-05/98
APEL nevladinih organizacija BiH povodom Diplomatske konferencije o osnivanju Međunarodnog krivicnog suda

Broj: 09-04/98
SAOPSTENJE ZA JAVNOST
Incident u Zepcu

Broj: 19-02/98
SAOPSTENJE ZA JAVNOST
NE ODSTUPITE OD PRINCIPA ZA BRCKO

Broj:08-03/97
SAOPSTENJE ZA JAVNOST
PISMO GOSPODJI ALBRIGHT

INFORMACIJA
o boravku misije helsinskih komiteta u Bugojnu 26. maja 1997. godine

Broj: 15-02/97
SAOPSTENJE ZA JAVNOST
Apel MUP-u za rasvjetljvanje slucaja ubistva Cvijana Radica

Broj: 09-04/97
SAOPSTENJE ZA JAVNOST

Broj: 03-01/98
SREDSTVIMA INFORMISANJA
Nastavak etnickog ciscenja

Broj: 18-05/97
IVAN MIJACEVIC MORA BITI OSLOBODJEN

Broj: 09-09/97- INFORMACIJA
o boravku clanova Upravnog odbora u Mostaru

Broj: 02-07/97
OTVORENO PISMO POLITICKIM LIDERIMA

Broj: 23-07/97
SAOPSTENJE ZA JAVNOST
Nedopustive prijetnje

Br: 14-10A/97
To Mrs. Elisabeth Rehn

REZULTATI BOSANSKIH IZBORA ZAVISE OD IMPLEMENTACIJE

GLASANJE U RS MOGLO BI UNAPRIJED RIJESITI ARBITRAZU ZA BRCKO I POTVRDITI REZULTATE ETNICKOG CISCENJA

Br: 04-02/98
SAOPSTENJE ZA JAVNOST
Povodom sudjenja novinaru Senadu Pecaninu

Br: 05-02/98
SAOPSTENJE ZA JAVNOST
Misljenje Helsinskog komiteta o Zakonu o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo

Br:12-10/97
SAOPSTENJE ZA JAVNOST - Terorizam ima podrsku centara politicke moci

Broj: 21-05/97
ALARMANTNO STANJE U TESLICU

Broj: 21-02/97
SAOPSTENJE ZA JAVNOST
Povodom pritiska na Bosnjake u Teslicu

Br: 03-08/97
SAOPSTENJE ZA JAVNOST

 
   
Glavna strana | O nama | Faxletter | Saopstenja i publikacije | Kontakt tabla
|
Drugi o nama | Tekuci projekti | Najava projekata | Podrzite nas | Ankete |
Pridruzite se